Hiện nay, do nhu cầu phát triển, chúng tôi đang tuyển dụng ở các vị trí sau:
Lập trình viên website: 4

Thiết kế đồ họa : 2

Test lỗi: 1

Uploader: 5

Kiểm duyệt nội dung: 2

Đơn ứng tuyển vui lòng gửi về

Email: [email protected]

[fbcomments]