Hiện nay, do nhu cầu phát triển, chúng tôi đang tuyển dụng ở các vị trí sau:

Chuyên viên marketing: 2

Đơn ứng tuyển vui lòng gửi về

Email: [email protected]

[fbcomments]